Udtalelser

Inden fødslen fik Sidsel-Marie gennem øvelser os til at sætte ord på vores forventninger, hun fik os i gang med at træne åndedræt og vi blev eksplicitte omkring roller og de opgaver, der var under fødslen. Vi var begge overraskede over, hvor meget vi fik ud af tegne-øvelsen. Sidsel-Maries tilgang og evne til at læse os som mennesker gjorde, at vi på en gang kunne grine lidt af øvelserne og samtidigt tage dem alvorligt – en evne som nok er meget god overfor sådan nogle som os, da vi måske ellers ville have svært ved at leve os ind i øvelserne.

Det var mere trygt at have en ekstra person med ift. sidste hjemmefødsel, hvor faderen var lidt presset over at være helt alene. Det betød, at der var overskud til at fylde fødekar, sørge for at det havde den rette temperatur, kontakt til hospital, mv.

Overordnet var Sidsel-Marie rigtig god til at fornemme, hvad vores behov var, også dem vi ikke selv havde erkendt, hvor vores grænser gik for hvad vi klarede selv og hvor vi gerne ville involvere hende. Når man inviterer en fremmed med til noget så intimt som en fødsel, er den evne helt central, og Sidsel-Marie mestrer den til fulde.

Helene og Christopher (2. gangs fødende, hjemmefødsel)

At have Sidsel-Marie med til fødslen skabte først og fremmest en stor tryghed for både mig der skulle føde samt min søster der var med som omsorgsperson. Vi har en oplevelse af at møderne inden har været med til at skabe en god relation og et godt kendskab til hinanden, og gjorde det naturligt at Sidsel-Marie var til stede under selve fødslen. Vi har hele vejen igennem oplevet en god kemi, som jo er altafgørende for samarbejdet mellem fødende og doula.

Sidsel-Marie var utrolig nærværende og skabte derved ro og tryghed fra hun mødte os på hospitalet til hun tog hjem og det var slut.

Sidsel-Marie vidste præcis hvornår det var det rigtige tidspunkt at forlade os på, på fødestuen efter fødslen og vi havde derved mulighed for at nyde øjeblikket helt privat. Vi tænker at det som doula er vigtigt at udvise situationsfornemmelse, hvilket Sidsel-Marie bestemt har.

Som gravid med donorbarn, så jeg en rigtig god mulighed i at have en doula med til fødslen, der både kunne være en støtte for mig og ikke mindst min søster.

Camilla, (1. gangs fødende)